Hotărâri și dispoziții

HCL nr. 40 si nr. 41 din 01.12.2020

HCL nr. 40 privind aprobarea documentatiei tehnico – economica pentru investitia “Construire scoala profesionala – invatamant dual, sat Saelele, str. Brutariei, nr. 466, comuna Saelele, judetul Teleorman” HCL nr. 41 privind predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului si asigurarea

citește mai mult »

HCL nr. 37 si nr. 38 din 06.11.2020

HCL nr. 37 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile noiembrie 2020 – decembrie 2020 – ianuarie 2021 HCL nr. 38 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului local al comunei Saelele

citește mai mult »

Hotărâre nr. 36 din 09.10.2020

Privind modificarea HCL nr. 33 din 19.09.2020 privind aprobarea completarii si actualizarii Proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii “Infiintare distributie de gaze naturale in comunele Lita, Segarcea Vale, Lunca, Saelele, Uda Clocociov, Slobozia Mandra, Plopii Slavitesti, Beciu, judetul Teleorman”

citește mai mult »

HCL nr. 32, nr. 33, nr. 34 si nr. 35 din 19.09.2020

HCL nr. 32 privind rectificarea bugetului local al comunei Saelele, judetul Teleorman, HCL nr. 33 privind aprobarea completarii si actualizarii Proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii “Infiintare distributie de gaze naturale in comunele Lita, Segarcea Vale, Lunca, Saelele, Uda Clocociov, Slobozia Mandra, Plopii Slavitesti, Beciu, judetul Teleorman”, HCL nr. 34

citește mai mult »

Hotărâre nr. 31 din 09.09.2020

Privind atribuirea de servicii de consultanta pentru elaborarea Documentatiei de atribuire in vederea desfasurarii licitatiei de atribuire a contractului de concesiune a serviciului de distributie de gaze naturale in cadrul proiectului “Infiintare retea distributie de gaze naturale in comunele Lita, Segarcea Vale, Lunca, Saelele, Uda Clocociov, Slobozia Mandra, Plopii Slavitesti

citește mai mult »

Organigramă Consiliul Local Saelele

HOTĂRÂRE  cu privire la: modificarea organigramei, a statului nominal de personal privind aparatul de specialitate al primarului comunei Saelele , judeţul Teleorman Avand in vedere:  – Expunerea de motive a primarului comunei Saelele;  – Referatulde specialitate; – Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local; -prevederile Legii nr.53/2003-Codul muncii, cu modificarile

citește mai mult »

Regulament de Organizare și Funcționare al Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Saelele

HOTĂRÂRE Privind: aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Saelele  Consiliul local Saelele,intrunit in şedinţa extraordinară din data de 19.09.2019;             Avand in vedere: – expunerea de motive a primarului comunei Saelele; – avizul favorabil întocmit de Comisiile de specialitate a Consiliului Local al

citește mai mult »

Regulament de organizare și funcționare al Consiliului Local Saelele

HOTĂRÂRE Privind: aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Saelele     Consiliul Local al Comunei Saelele, judetul Teleorman, întrunit în sedinta extraordinara din data de 19 septembrie 2019;     Examinând proiectul de hotarâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Saelele, proiect din iniţiativa primarului;

citește mai mult »