Hotărâri și dispoziții

Organigramă Consiliul Local Saelele

HOTĂRÂRE  cu privire la: modificarea organigramei, a statului nominal de personal privind aparatul de specialitate al primarului comunei Saelele , judeţul Teleorman Avand in vedere:  – Expunerea de motive a primarului comunei Saelele;  – Referatulde specialitate; – Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local; -prevederile Legii nr.53/2003-Codul muncii, cu modificarile

citește mai mult »

Regulament de Organizare și Funcționare al Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Saelele

HOTĂRÂRE Privind: aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Saelele  Consiliul local Saelele,intrunit in şedinţa extraordinară din data de 19.09.2019;             Avand in vedere: – expunerea de motive a primarului comunei Saelele; – avizul favorabil întocmit de Comisiile de specialitate a Consiliului Local al

citește mai mult »

Regulament de organizare și funcționare al Consiliului Local Saelele

HOTĂRÂRE Privind: aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Saelele     Consiliul Local al Comunei Saelele, judetul Teleorman, întrunit în sedinta extraordinara din data de 19 septembrie 2019;     Examinând proiectul de hotarâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Saelele, proiect din iniţiativa primarului;

citește mai mult »