Hotărâre nr. 13 / 2020 – Consiliul Local al comunei Saelele

Privește: Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC “APA CANAL SAELELE” SRL pe anul 2020