Hotărâre nr. 10 / 2020 – Consiliul Local al comunei Saelele

Privind: stabilirea costului mediu lunar pentru beneficiarii din Centrul social pentru îngrijire bătrâni și persoane cu nevoi speciale Saelele