Școala Saelele

La data de 23 aprilie 1839 a luat ființă prima școală din Saelele, fiind numit învățător Călin Zaharia.

Clădirea școlii avea dimensiunea de 6 metri lungime și 4 metri lățime, iar ,,Odaia învățătorului” era de 2,5 metri lungime și 2 metri lățime. Încadrarea învățătorului era condiționată de faptul că trebuia să locuiască în școală.

La Saelele, în anul 1887 frecventau școala 36 elevi, sub conducerea învățătoarei Sophia Monesa. Localul școlii era comun cu cel al primăriei. Se încheia școlarizarea cu 6 clase primare.

Școala din Saelele își desfășura activitățile în localul construit în anul 1910, având 3 săli de clasă și cancelarie.

În anul 1960 s-a construit Școala de la Moară, cu 4 săli de clasă, fiind funcțională până în anul 1993, iar în 1977 s-au dat în folosință încă două săli de clasă, atașate la localul cu trei săli de clasă, construit în anul 1910.

Începând cu anul 1938 a funcționat cu întrerupere și a doua unitate școlară, cu clasele I-IV, până în anul 1980 (actualul local al Primăriei). Director – Înv. Stavarache Gheorghe.

Între anii 2007-2009 localul școlii a fost extins cu un număr de 4 săli de clasă, bibliotecă școlară, cancelarie și grupuri sanitare.

În perioada 1920-1952, în localitate, destinele învățământului au fost conduse de domnul Condeescu Dumitru; în perioada 1960-1965 de domnul Stavarache Gheorghe, iar între anii 1965-1980 de domnul Dinca Ștefan și după 1980 de către: Capalb Marieta, Popescu Maria, Nicolae Marieta și Filios Victoria.

Cadre didactice la sfârșit de an școlar 1973-1974.
Sfârșit de an școlar 1984-1985, elevi și profesori.

În anii școlari 1971-1972 și 1972-1973 a funcționat la Școala Generală Nr.1 Saelele și clasa a-IX-a, cu efective de 15-17 elevi.

Începând cu data de 01.09.2020 pe raza comunei Saelele va funcționa unitatea de învățământ „Școala ProfesionalăÎnvățământ Dual’’ cu specializările: mecanic agricol, ospătar – vânzător în unitățile de alimentație, cu un număr de 20 elevi.

Școala Pleașov

Învățătura de carte se făcea, la început, într-o odaie, sub același acoperământ cu primăria.

În anul 1922 se ridică un local propriu din paiantă, cu două săli de clasă și cancelarie.

În anul 1939 s-a construit un nou local de școală din cărămidă, având tot două săli de clasă și cancelarie, localul se găsește și astăzi, fiind o construcție zidită de locuitorul Chirea Patrici.

Începând cu 1977 s-au dat în folosință încă două săli de clasă și cancelarie, atașate la localul cu două săli de clasă, construit în anul 1939.

Extindere Școala Pleașov – în anul 1977.

Școala Pleașov din anul 1939, modernizată în anul 2006.

Grădinița Saelele

Învățământul preșcolar a luat ființă în anul 1959-1960, cu un număr de 35 de copii, avându-i ca educatoare pe doamna Stavarache Dorina.

Grădinița Saelele, local modernizat în anul 2019.