Hotărâre nr. 42 din 11.12.2020

Privind rectificarea bugetului local al comunei Saelele, judetul Teleorman