Hotărâre nr. 17 / 2020 – Consiliul Local al comunei Saelele

Privind: aprobarea taxei de închiriere a utilajului buldoexcavator aflat în patrimoniul comunei Saelele, județul Teleorman