Hotărâre nr. 4 / 2020 – Consiliul Local al comunei Saelele

Privește: completare obiect de activitate al SC “Sal Proiect” SRL Saelele