Hotărâre nr. 6 / 2020 – Consiliul Local al comunei Saelele

Privește: acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în comuna Saelele, sat Saelele, identificat cu număr cadastral 4094