Consiliul Local Saelele

Componența Consiliului Local Saelele:

 • Anton Florea – reprezentant PSD
 • Burada Florea – reprezentant PSD
 • Bodarca Victoria – reprezentant PSD
 • Capalgea Marian – reprezentant PSD
 • Ivan Daniel – reprezentant PSD
 • Micu Gheorghe – reprezentant PNL
 • Perete Iulica – reprezentant PSD
 • Perete Mircea Florentin – reperezentant PSD
 • Raducea Petrut – reprezentant PSD
 • Urdarea Gheorghe – reprezentant PSD

Comisii de specialitate ale Consiliului Local Saelele:

Comisia numărul 1 ,, Programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și comerț’’

Președinte: Burada Florea

Secretar: Anton Florea

Membrii:

 • Stegaru Nicolae
 • Raducea Petrut
 • Urdarea Gheorghe

Comisia numărul 2 „Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție socială, Activități sportive și de agrement”

Președinte: Ivan Daniel

Secretar: Perete Iulica

Membru: Bodarca Victoria

Comisia numărul 3 ,,Administrație Publică Locală, Juridică, Apărarea Ordinii și Liniștii Publice, a Drepturilor Cetățenilor’’

Președinte: Caplagea Marian

Secretar: Micu Gheorghe

Membru: Perete Mircea Florentin

Date  de contact ale instituției:

 • tel/fax 0247/358 489;
 • e-mail:primaria.saelele@yahoo.com

Hotărâre nr. 20 / 2020 – Consiliul Local al comunei Saelele

Privește: modificarea HCL nr. 14/2020 privind închirierea unor terenuri pășuni comunale, situate în extravilanul comunei Saelele, pentru persoanele fizice sau juridice crescători de animale

citește mai mult →

Hotărâre nr. 19 / 2020 – Consiliul Local al comunei Saelele

Privește: achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, asistență juridică și de reprezentare a intereselor comunei Saelele, județul Teleorman

citește mai mult →

Hotărâre nr. 18 / 2020 – Consiliul Local al comunei Saelele

Privind: stabilirea taxelor pentru utilizarea temporară a spațiului cu destinație “Cantină” aflată în administrarea Consiliului local Saelele

citește mai mult →

Hotărâre nr. 17 / 2020 – Consiliul Local al comunei Saelele

Privind: aprobarea taxei de închiriere a utilajului buldoexcavator aflat în patrimoniul comunei Saelele, județul Teleorman

citește mai mult →

Hotărâre nr. 16 / 2020 – Consiliul Local al comunei Saelele

Privește: achiziționarea de pubele pentru gunoi la gospodăriile din comuna Saelele, județul Teleorman

citește mai mult →

Hotărâre nr. 15 / 2020 – Consiliul Local al comunei Saelele

Privește: rectificarea bugetului local al comunei Saelele, județul Teleorman

citește mai mult →

Societăți ale Consiliului Local Saelele

S.C. Apa si Canal Saelele

Domeniul principal de activitate: alimentare cu apa și epurare a apelor uzate  menajere;              

Date de contact: telefon fix 0347.563.162

Director: SINDIE Mariana-Gabriela telefon 0767.645.611

S.C. SALPROIECT SRL

Domeniul principal de activitate: colectarea deșeurilor nepericuloase;

Obiectul secundar de activitate:

 • Lucrări de pregătire a terenului;
 • Lucrări de construcții;
 • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente;
 • Activități de îngrijire zilnică pentru copii;
 • Activități de îngrijire la domiciliu;

Date de contact: telefon fix 0347.563.162

Director: Pena Gheorghe telefon – 0763.724.277