Hotărâre nr. 20 / 2020 – Consiliul Local al comunei Saelele

Privește: modificarea HCL nr. 14/2020 privind închirierea unor terenuri pășuni comunale, situate în extravilanul comunei Saelele, pentru persoanele fizice sau juridice crescători de animale