Hotărâre nr. 11 / 2020 – Consiliul Local al comunei Saelele

Privește: Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului social pentru îngrijire bătrâni și persoane cu nevoi speciale Saelele, pe anul 2020