Hotărâre nr. 1 / 2020 – Consiliul Local al comunei Saelele

Privind acoperirea deficitului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2019