Bun venit!

Pentru început, vă spun tuturor bun venit pe site-ul de internet al comunei Saelele, conceput ca unul dintre instrumentele de comunicare cu cetăţenii, pe care le are primăria comunei noastre!

Acest site se vrea a fi o fereastră ce denotă transparenţă în relaţia administraţiei publice cu dumneavoastră, oferindu-vă totodată posibilitatea de a avea acces la informaţiile care v-ar putea fi necesare pentru rezolvarea problemelor de zi cu zi.

Una dintre priorităţile administraţiei pe care o conduc este aceea de a le oferi tuturor cetăţenilor servicii de calitate, într-o manieră modernă, demnă de o comună europeană. În acest context, împreună cu echipa mea, alături de care îmi desfăşor activitatea în cadrul primăriei comunei Saelele, mă preocupă îmbunătăţirea modului în care să ne facem datoria faţă de cei care ne-au mandatat în această activitate, cetăţenii comunei noastre.

De la reînfiintare, principala preocupare a tuturor locuitorilor din Saelele este aceea de a realiza împreună o comunitate puternică şi funcţională. Am pornit de la zero, dar cu credinţa în Dumnezeu şi pentru că mi-aţi fost alături, m-aţi înteles şi sprijinit, am reuşit să construim o infrastructură puternică, devenind un punct de referinţă în zona de sud-vest a judeţului Teleorman.

Profit de această ocazie, aducându-vă mulţumiri din suflet pentru colaborarea noastră şi că ne-aţi adus la cunostinţă problemele cu care vă confruntaţi, iar împreună am căutat soluţia cea mai bună de a le rezolva.

Cu deosebit respect,

Primarul Comunei Saelele

Cârjan Gabriel

Amplasament geografic

Comuna Saelele este situată în partea de sud-vest a judeţului Teleorman, de-a lungul Drumului Judeţean nr. 546 Turnu Măgurele – Slatina.Comuna este străbătută de la Nord la Est de râul Sâi, având ca vecini:
  • la miazănoapte – Comuna Uda Clocociov, la miazăzi – Comuna Lunca,
  • la răsărit – Comuna Călmăţuiu, la apus – Comuna Tia Mare, Judetul Olt.
În componenţa sa administrativă, comuna Saelele cuprinde următoarele sate: Pleaşov şi Saelele.

Populația

Suprafața comunei Saelele este de 2898,98ha, iar populația celor două sate Pleașov și Saelele este de 2154 locuitori, într-un număr de 976 gospodarii (Pleașov 300 gospodarii – Saelele 676 gospodării).Din cei 2154 locuitorii avem un număr de 20 preșcolari și 80 școlari.Activități zonale: legumicultura, agricultura, creșterea animalelor (bovine, ovine, porcine, caprine, cabaline).Activități economice: în lipsa locurilor de muncă, locuitorii comunei își asigură un trai decent, ocupându-se cu cultivarea pământului, legumicultura si creșterea animalelor.

Scurt istoric

Satul Saelele

Existenţa satului Saelele este atestată pentru prima dată în documentul de la 1 septembrie 1475 – 1476 când Laiotă Basarab dăruieşte Mănăstirii CUTLUMUZ, de la Muntele Athos din Grecia, o serie de sate, printre care şi LAIOVUL LUI STROE (SAELELE).

Numele toponimic al satului derivă din Saia – Saiele, adăpost pentru vite şi, mai ales, pentru oi, din turcescul Saye – Saia.

Denumirea satului, , Saele ‘’ este de origine turcă şi înseamnă (îngrăditură de nuiele), care serveşte pentru adăpostul animalelor.

Legenda spune că în aceste „ saele” turcii îşi ţineau hergheliile de cai.

Atestări documentare:

Dacă localizăm pe teritoriul actual al comunei Saelele, satul medieval cunoscut în documente sub denumirile de Laiovul de Sus, Laiovul de Jos, Laiovul lui Stroe, Laiova – este unul dintre cele mai vechi sate atestate documentar în actualul judeţ Teleorman.

În anul 1864, satul Saele era reşedinţa de comună, din care mai făceau parte şi satul Tăureasa (cătun Paciurea), Şopia (Pleaşov).

Satul Pleașov

Satul Pleaşov apare in Hrisovul din 1512 – 1513 al lui Neagoe Basarab. Pleaşovul exista din veacul al XV-lea şi era locuit de moşneni.

Denumirea de Şopie” arată originea etnică a primilor locuitori veniţi din Balcani. Numele toponimic indică un loc golit de copaci, pleșuv. Satul a fost locuit de populaţie românească şi se numea Pleaşovul Romani, cum este reprezentat pe harta rusă, din 1835, cât şi de populaţie de origine bulgărească.

Din anul 1863 el figurează cu numele Şopia, toponimic citat şi la 1897 de Pantele Georgescu pentru comuna care avea două sate: Pleaşov Români şi Pleaşov Sârbi.

Din punct de vedere administrativ, în anul 1864 satul Saele era reşedinţă de comună, din care mai făceau parte satul Tăureasa (cătun Paciurea) şi Şopia (Pleaşov), până în anul 1908, când satul Pleaşov devine comună de sine stătătoare, până în anul 1928.

Între anii 1950 – ianuarie 1954, respectiv 1968-2004, satele Saelele şi Pleaşov au aparţinut de comuna Lunca.

În luna August 2003 a avut loc referendumul prin care locuitorii din Saelele îşi luau destinul în propriile mâini, prin votarea autonomiei administrative.

Din 19. 04. 2004, conform Ordinului nr. 68 din 19. 04. 2004 al Prefectului judeţului Teleorman şi în conformitate cu Legea nr. 84/2004 privind înfiinţarea unor comune, s-a reînfiinţat Comuna Saelele, judetul Teleorman, cu satele componente: Saelele si Pleaşov, devenind una dintre comunele tinere ale Teleormanului, apărute pe harta administrativ-teritorială a judeţului.

19.04.2004 Semnarea deciziei de desprindere

19.04.2004 Întâlnire cu cetățenii comunei Saelele

19.04.2004 Prima zi de lucru

Bine ați venit!