Hotărâre nr. 14 / 2020 – Consiliul Local al comunei Saelele

privind închirierea unor terenuri pășuni comunale, situate în extravilanul comunei Saelele, pentru persoanele fizice sau juridice crescători de animale