Hotărâre nr. 7 / 2020 – Consiliul Local al comunei Saelele

Privește: darea în administrare a imobilului în suprafață de 1.115 mp situat în T31, P1133, număr cadastral 7716 aparținând Comunei Saelele