Hotărâre nr. 16 / 2020 – Consiliul Local al comunei Saelele

Privește: achiziționarea de pubele pentru gunoi la gospodăriile din comuna Saelele, județul Teleorman