Hotărâre nr. 1 din 11.01.2021

Privind utilizarea excedentului bugetar din anul 2020 al Centrului social pentru ingrijire batrani si persoane cu nevoi speciale Saelele, judetul Teleorman