Hotărâre nr. 5 / 2020 – Consiliul Local al comunei Saelele

Privește: aprobarea planului de lucrări de interes local pe anul 2020 pentru repartizarea orelor de muncă la beneficiarii venitului minim garanta