Hotărâre nr. 2 / 2020 – Consiliul Local al comunei Saelele

Privește: alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Saelele pentru următoarele trei luni