Hotărâre nr. 3 / 2020 – Consiliul Local al comunei Saelele

Privește: programul achizițiilor publice pe anul 2020