Hotărâre nr. 28 din 24.08.2020

Privind rectificarea bugetului local al comunei Saelele, judetul Teleorman