Hotărâre nr. 12 / 2020 – Consiliul Local al comunei Saelele

Privește: Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC “SAL PROIECT” SRL pe anul 2020