Hotărâre nr. 9 / 2020 – Consiliul Local al comunei Saelele

Privind: stabilire contribuție de întreținere datorat de beneficiarii și/sau susținătorii legali ai acestora pentru serviciile furnizate de Centrul social pentru îngrijire bătrâni și persoane cu nevoi speciale Saelele