Hotărâre nr. 45 din 28.12.2020

Privind aprobarea si indexarea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pe anul 2021