HCL nr. 32, nr. 33, nr. 34 si nr. 35 din 19.09.2020

HCL nr. 32 privind rectificarea bugetului local al comunei Saelele, judetul Teleorman,

HCL nr. 33 privind aprobarea completarii si actualizarii Proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii “Infiintare distributie de gaze naturale in comunele Lita, Segarcea Vale, Lunca, Saelele, Uda Clocociov, Slobozia Mandra, Plopii Slavitesti, Beciu, judetul Teleorman”,

HCL nr. 34 privind infiintarea procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale in UAT Saelele, judetul Teleorman,

HCL nr. 35 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizati pentru obiectivul de investitie “Infiintare scoala profesionala – invatamant dual, comuna Saelele, judetul Teleorman”