Hotărâre nr. 25 din 30.06.2020

Privind aprobarea taxei speciale pentru inchirierea utilajelor aflate in patrimoniul comunei Saelele, judetul Teleorman