Agricultură

La nivelul Comunei Saelele există o suprafață agricolă totală de 2.915 ha din care:

  • 89 ha în intravilan;
  • 826 ha în extravilan.

Principalele culturi agricole sunt: grâu, porumb, floarea soarelui şi rapiță.

Pentru sprijinul acordat de APIA, în baza cererilor unice de sprijin pentru suprafața agricolă lucrată, la nivelul comunei Saelele există un număr de 114 beneficiari.

La nivelul comunei există 58 ha de legume, din care 5,5 ha legume în spații protejate, fapt pentru care sunt 51 de beneficiari ai ajutorului de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate.

Pe lângă tomate şi castraveți, ca fiind culturi predominate, se cultivă: ardei, varză, conopidă, salată verde şi vinete.

Suprafața de pășune de la nivelul comunei este de 413,0 ha, din care 100 de ha a fost reînsămânțată. În sprijinul crescătorilor de animale, unitatea administrativ teritorială a efectuat amenajamentul pastoral, astfel încât 22 crescători de animale beneficiază de închirierea unei suprafețe de 315,24 ha din islazul comunal, în funcție de numărul de animale pe care îl dețin.

Prin proiectul „Reconstrucție ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrul de ameliorare Saelele, comuna Saelele, județul Teleorman’’, finanțat prin „Programul de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor degradate’’, contract nr.244/N/26.05.2011, încheiat cu Administrația Fondului de Mediu, s-au împădurit 61,40 ha teren neproductiv.

Legume în spații protejate

,,Împădurire terenuri degradate în comuna Saelele’’ 26 Mai 2011

Voluntariat împădurire

Însămânțare și întreținere islaz comunal