HCL nr. 40 si nr. 41 din 01.12.2020

HCL nr. 40 privind aprobarea documentatiei tehnico – economica pentru investitia “Construire scoala profesionala – invatamant dual, sat Saelele, str. Brutariei, nr. 466, comuna Saelele, judetul Teleorman”

HCL nr. 41 privind predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii: “Construire scoala profesionala invatamant – dual, sat Saelele, str. Brutariei, nr. 466, comuna Saelele, judetul Teleorman “