Hotărâre nr. 18 / 2020 – Consiliul Local al comunei Saelele

Privind: stabilirea taxelor pentru utilizarea temporară a spațiului cu destinație “Cantină” aflată în administrarea Consiliului local Saelele