Hotărâre nr. 31 din 09.09.2020

Privind atribuirea de servicii de consultanta pentru elaborarea Documentatiei de atribuire in vederea desfasurarii licitatiei de atribuire a contractului de concesiune a serviciului de distributie de gaze naturale in cadrul proiectului “Infiintare retea distributie de gaze naturale in comunele Lita, Segarcea Vale, Lunca, Saelele, Uda Clocociov, Slobozia Mandra, Plopii Slavitesti si Beciu, judetul Teleorman”