Hotărâre nr. 39 din 11.11.2020

Privind alegerea viceprimarului comunei Saelele, judetul Teleorman