Hotărâre nr. 19 / 2020 – Consiliul Local al comunei Saelele

Privește: achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, asistență juridică și de reprezentare a intereselor comunei Saelele, județul Teleorman