Hotărâre nr. 8 / 2020 – Consiliul Local al comunei Saelele

Privind: aprobarea bugetului local pentru anul 2020