Ghid Anticorupție, Bune Practici, Standarde de Etică și Integritate

Corupția este un fenomen care afectează societatea într-o multitudine de planuri, generând consecințe negative în viața socială și economică. Subminează principiile de bună administrare, echitate și justiție socială și amenință stabilitatea instituțiilor democratice și fundamentul moral al societății.

Totodată, corupția afectează imaginea și performanța autorităților și instituțiilor publice, rămânând o provocare pentru activitatea specifică de prevenire și combatere.

Ghidul anticorupție se adresează personalului Consiliului Județean Teleorman, personalului din administrația publică locală, aleși sau numiți în cadrul instituțiilor cu care cetățenii intră în contact, la nivel local. Este destinat, în egală măsură, atât personalului cu funcții de conducere, personalului care îndeplinește funcții de execuție, cât și cetățenilor care intră în legătură cu această instituție publică.

Ghidul constituie un instrument util în prevenirea și combaterea faptelor și comportamentelor care constituie fapte de corupție ori care pot conduce la săvârșirea de fapte de corupție.

Prin conținutul informațional, ghidul își propune să contribuie atât la creșterea integrității și transparenței la nivelul autorităților publice din județul Teleorman prin reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție, cât și la creșterea gradului de informare cu privire la impactul fenomenului corupției și la consecințele implicării în fapte de corupție.

Scopul ghidului este de a stabili un mod de informare, acțiune, atitudine, comportament și abordare a situațiilor ce pot genera o faptă de corupție, astfel încât atât funcționarul public, cât și cetățeanul ce are tangență cu acesta să fie informați asupra riscurilor deosebite ce pot fi generate de comportamentele lor antisociale.

Răspunsurile la întrebările: ce este corupția?, care sunt formele ei de manifestare?, ce nu este corupție?, care sunt măsurile de prevenire şi de contracarare a corupției? vor aduce un plus aplicativ în consolidarea unui mediu de integritate la nivelul administrației publice locale și a unui climat de încredere și de respect în relația cu cetățenii.

PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII VIZUALIZAȚI DOCUMENT PDF