Anunțuri

Proiect: Îmbunătățirea bazei materiale a Școlii Profesionale din Comuna Saelele, Teleorman, prin dotarea cu mobilier, echipamente digitale și materiale didactice „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Solicitant: Primăria Saelele Beneficiar real al fondurilor: Școala Profesională Saelele Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Saelele implmentează, începând cu data de 03.03.2023 proiectul “ Îmbunătățirea bazei materiale a Școlii Profesionale din Comuna Saelele, Teleorman, prin dotarea cu mobilier, echipamente digitale și materiale didactice” cod F-PNRR-Dotari-2023-4569,  finanțat în cadrul apelului de proiecte 

citește mai mult »

Ghid Anticorupție, Bune Practici, Standarde de Etică și Integritate

Corupția este un fenomen care afectează societatea într-o multitudine de planuri, generând consecințe negative în viața socială și economică. Subminează principiile de bună administrare, echitate și justiție socială și amenință stabilitatea instituțiilor democratice și fundamentul moral al societății. Totodată, corupția afectează imaginea și performanța autorităților și instituțiilor publice, rămânând o

citește mai mult »