Societăți ale Consiliului Local Saelele

S.C. Apa si Canal Saelele

Domeniul principal de activitate: alimentare cu apa si epurare a apelor uzate  menajere;              

Date de contact: telefon fix 0347.563.162

Director: SINDIE Mariana-Gabriela   telefon 0767.645.611

S.C. SALPROIECT SRL

Domeniul principal de activitate: colectarea deșeurilor nepericuloase;

Obiectul secundar de activitate:

  • Lucrari de pregatire a terenului;
  • Lucrari de constructii;
  • Activitati de alimentatie(catering) pentru evenimente;
  • Activitati de ingrijire zilnica pentru copii;
  • Activitati de ingrijire la domiciliu;

Date de contact: telefon fix:  0347.563.162

Director: Pena Gheorghe telefon-  0763.724.277