Împădurire terenuri degradate

Contract de finanțare nr.244/n/26.05.2011, în valoare de 1.519.843,69 lei semnat cu Ministerul Mediului, a fost realizat proiectul ”Împădurire terenuri degradate în comuna Saelele” ;

Au fost împădurite 64 ha;