Proiecte în curs de finalizare

Proiect: Îmbunătățirea bazei materiale a Școlii Profesionale din Comuna Saelele, Teleorman, prin dotarea cu mobilier, echipamente digitale și materiale didactice „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Solicitant: Primăria Saelele

Beneficiar real al fondurilor: Școala Profesională Saelele

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Saelele implmentează, începând cu data de 03.03.2023 proiectul Îmbunătățirea bazei materiale a Școlii Profesionale din Comuna Saelele, Teleorman, prin dotarea cu mobilier, echipamente digitale și materiale didactice” cod F-PNRR-Dotari-2023-4569,  finanțat în cadrul apelului de proiecte  “Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”, prin PNRR\Pilonul VI. Politici pentru noua generație\Componenta C15: Educație

Obiectivul general al proiectului vizează Îmbunătățirea infrastructurii educaționale a Școlii Profesionale Saelele, județul Teleorman, prin achiziția de echipamente digitale, mobilier și materiale specifice procesului de educație, asigurandu-se astfel un nivel crescut de calitate în procesul de predare-învățare.

Obiective specifice:

 1. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în cadrul școlii Profesionale Saelele prin achiziționarea de mobilier și materiale didactice pentru dotarea sălior de clasă, a laboratoarelor și cabinetelor școlare. Realizarea acestui obiectiv va asigura baza materială pentru derularea procesului educațional la standardele de calitate reglementate prin actele normative în vigoare.
 2. Creșterea gradului de digitalizare în activitatea educațională din școala Profesională Saelele prin dotarea cu echipamente TIC a sălilor de clasă, a laboratorului de informatică, a celui de științe și a cabinetului metodic învățământ primar.
 3. Creșterea calității în învățământul în sistem dual prin dezvoltarea a unui atelier de practică ce va asigura dezvoltarea de competențe în domeniile mecanic și ospătar, în urma achiziționării de echipamante digitale specifice acestor niveluri de calificare, instrumente, echipamante specifice specializărilor și materiale de lucru.

Prin investițiile realizate, baza materială a Școlii Profesionale Saelele, în prezent insuficientă și uzată va fi îmbunătățită, astfel asigurându-se elevilor și preșcolarilor precum și cadrelor didactice condiții moderne, adaptate necesităților unui sistem de educație de calitate. De asemenea, având în vedere și componenta de învățământ dual din cadrul școlii, baza materială de calitate va crește interesul elevilor din localitatea precum și din zonele limitrofe  pentru frecventarea cursurilor de calificare organizate.

Grupul țintă al proiectului

Beneficiarul final al finanțării este Școala Profesională Saelele,  grupul țintă fiind reprezentat de cadrele didactice și de elevii și școlarizați în această instituție de învățământ, 146 elevi și 21 de cadre didactice.

Investițiile propuse:

 1. Investiții pentru dotarea laboratorului de informatică cu echipamente TIC
 2. Investiții pentru echiparea digitală a 8 săli de clasă (7 săli de clasă învățământ profesional, gimnazial și primar și 1 sală de clasă învățământ preșcolar):
 3. Investiții pentru dotarea cu mobilier și materiale didactice a sălilor de clasă/grupă și laborator informatică (7 săli de clasă învățământ profesional, gimnazial și primar, o sală de grupă învățământ preșcolar și o sală clasă laborator informatică
 4. Investiții pentru dotarea și echiparea unui laborator de științe – mobilier, echipamente digitale și materiale didactice
 5. Investiții pentru dotare cabinet școlar – cabinet metodic învățământ primar
 6. Dotare sală de sport cu echipamente și materiale specifice
 7. Înființarea și dotarea unui atelier de practică ( pentru 2 domenii/calificări – Mecanic și Turism și alimentație) cu echipamente digitale specifice tipului/nivelului de calificare, și cu materiale și echipamente de specialitate specifice domeniului de studiu

Activitățile planificate pentru realizarea obiectivelor:

 1. Activitatea 1 – Management de proiect
 2. Activitatea 2 – Dotare laboratoare, săli de clasă, ateliere și cabinete școlare

2.1. Dotarea cu echipamente IT săli de clasă

 • Dotarea cu echipamente IT laborator infromatică rețeaua IPT
 • Dotarea cu echipamente IT, mobilier și materiale specifice laborator de științe
 • Dotare cu mobilier săli de clasă/ grupă, laborator de informatică
 • Dotare cu materiale didactice – săli de clasă
 • Dotarea cu echipamente IT, mobilier și materiale specifice cabinete școlare
 • Dotare cu echipamente IT, mobilier, materiale și echipamente specifice ateliere de practică
 1. Activitatea 3 – Informare și publicitate
  • Realizare și publicare anunțuri de presă – la începutul și la încheierea proiectului
  • Realizarea și afisarea de materiale de informare la sediul solicitantului – afișe
  • Realizarea de etichete autocolante
  • Publicarea de informații pe paginile web si social media (solicitant si beneficiar)

Indicatori:

 • laboratoare de informatică din unități de învățământ IPT – 1
 • săli de clasă/grupă din unități de învățământ preuniversitar/ săli pentru activități extrașcolare din unitățile conexe eligibile, dotate cu echipamente digitale pentru organizarea învățării în mediul virtual – 8
 • săli de clasă/grupă din unități de învățământ preuniversitar/săli pentru activități extrașcolare din unitățile conexe eligibile, dotate cu mobilier și materiale didactice – 9
 • laboratoare de științe din unități de învățământ preuniversitar dotate cu mobilier specific și materiale didactice specifice – 1
 • laboratoare de științe din unități de învățământ preuniversitar dotate cu echipamente digitale – 1
 • cabinete școlare din unități de învățământ preuniversitar/unități conexe (cabinete pe discipline, cabinete de asistență psihopedagogică, săli de sport) dotate cu mobilier și materiale sportive, inclusiv echipamente digitale – 2
 • I14_ Nr. ateliere de practică dotate IPT cu materiale și echipamente de specialitate, inclusiv componenta digitală – 1

Beneficiile care derivă din implementarea proiectului se adresează atât cadrelor didactice cât și elevilor școlarizați în Școala Profesională Saelele:

 • Elevii vor avea acces la echipamente TIC care să susțină dezvoltarea competențelor digitale atât de necesare într-o societate bazată pe tehnologie, în majoritatea domeniilor de activitate
 • Elevii înscriși în învățământul dual vor avea posibilitatea de a-și dezvolta competențele specifice nivelului de calificare, astfel că la finalizarea studiilor vor avea șanse mai mari de integrare pe piața muncii
 • Achiziționarea de mobilier și materiale didactice pentru sălile de clasă vor contribui la crearea unui climat favorabil învățării și vor asigura resursele didactice necesare unui proces de educație de calitate
 • Dotarea laboratorului de științe va facilita acumularea de cunoștințe și noțiuni în domeniile fizică, chimie fiind dovedit faptul că aplicațiile practice, experiențiale, facilitează procesul de învățare
 • Cadrele didactice vor avea la dispoziție resurse și materiale astfel încât procesul de educație să fie calitativ și să contribuie la creșterea performanței școlare a elevilor.

Perioada de implementare a proiectului: 03.08.2023 – 31.12.2024

Valoarea proiectului: 1.233.665,76 lei (fără TVA) din care valoare nerambursabilă din PNRR: 1.172.665,76 lei (fără TVA)

Proiect: Îmbunătățirea bazei materiale a Școlii Profesionale din Comuna Saelele, Teleorman, prin dotarea cu mobilier, echipamente digitale și materiale didactice „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” Read More »