Parohia Saelele – renovare picturi

Biserica Sfânta Parascheva din comuna Saelele a fost repictată în anul 2008.