Consiliul Local Saelele

Componența Consiliului Local Saelele:

2020-2024

CalitateData validare mandatPrenumeleNUMELEnivelul
studiilor
profesianumărul de
mandate
partidul
Primar26/10/2020GABRIELCÂRJANSUPERIOAREING.PROF5PSD
Viceprimar11/11/2020NICOLAESTEGARUSUPERIOAREECONOMIST4PSD
Consilier local26/10/2020VICTORIABODÎRCĂPOST LICEALASIST MEDIC4PSD
Consilier local26/10/2020MARIANCAPLAGEAMEDIIAG.POSTAL4PSD
Consilier local26/10/2020GEORGECĂLUŞARUMEDIIAG PAZA2PSD
Consilier local06/11/2020IONMEI-ROŞUMEDIIMECANIC1PSD
Consilier local26/10/2020GHEORGHEMERIŞANUMEDIITEHNICIAN1PNL
Consilier local26/10/2020DANIELIVANSUPERIOAREPROFESOR5PSD
Consilier local06/11/2020STELIANLALEMEDIIMECANIC1PSD
Consilier local26/10/2020IULICĂPERETEMEDIIELECTRICIAN4PSD
Consilier local26/10/2020AURELTĂNASEMEDIIMECANIC2PSD
Consilier local26/10/2020GHEORGHETÎRŞSUPERIOAREINGINER1PNL

2016-2020

 • Anton Florea – reprezentant PSD
 • Burada Florea – reprezentant PSD
 • Bodarca Victoria – reprezentant PSD
 • Capalgea Marian – reprezentant PSD
 • Ivan Daniel – reprezentant PSD
 • Micu Gheorghe – reprezentant PNL
 • Perete Iulica – reprezentant PSD
 • Perete Mircea Florentin – reperezentant PSD
 • Raducea Petrut – reprezentant PSD
 • Urdarea Gheorghe – reprezentant PSD

Comisii de specialitate ale Consiliului Local Saelele:

Comisia numărul 1 ,, Programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și comerț’’

Președinte: Stegaru Nicolae

Secretar: Perete Iulică

Membrii: Mei-Roșu Ion

Comisia numărul 2 „Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție socială, Activități sportive și de agrement”

Președinte: Ivan Daniel

Secretar: Bodîrcă Victoria

Membru:

 • Caplagea Marian
 • Călușaru George
 • Tîrș Gheorghe

Comisia numărul 3 ,,Administrație Publică Locală, Juridică, Apărarea Ordinii și Liniștii Publice, a Drepturilor Cetățenilor’’

Președinte: Tănase Aurel

Secretar: Lale Stelian

Membru: Merișanu Gheorghe

Date  de contact ale instituției:

 • tel/fax 0247/358 489;
 • e-mail:primaria.saelele@yahoo.com

Societăți ale Consiliului Local Saelele

S.C. Apa si Canal Saelele

Domeniul principal de activitate: alimentare cu apa și epurare a apelor uzate  menajere;              

Date de contact: telefon fix 0347.563.162

Director: SINDIE Mariana-Gabriela telefon 0767.645.611

S.C. SALPROIECT SRL

Domeniul principal de activitate: colectarea deșeurilor nepericuloase;

Obiectul secundar de activitate:

 • Lucrări de pregătire a terenului;
 • Lucrări de construcții;
 • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente;
 • Activități de îngrijire zilnică pentru copii;
 • Activități de îngrijire la domiciliu;

Date de contact: telefon fix 0347.563.162

Director: Pena Gheorghe telefon – 0763.724.277