Proiecte finalizate

Parc Comunal

Contract de finanțare nr. 719/N/13.09.2010, în valoare de 340.000 lei, semnat cu Ministerul Mediului, a fost realizat proiectul ”Parc Comunal – comuna Saelele, județul Teleorman.

Asfaltare drumuri comunale

Prin Contractul de Finanțare nr. 66689/ din 02.09.2014 în valoare de 6.987.745,61 Euro, semnat cu MDLPA, a fost realizat proiectul ”Îmbunătățirea conectivității infrastructurii de transport dintre județul Teleorman și Districtul Pleven, prin reabilitarea drumurilor din comuna Saelele și municipalitatea Guliantsy”.

Lungime străzi asfaltate – 18km.

Centru Social

Contract de finanțare nr.2973/26.11.2014, în valoare de 1.625.202,51 lei, semnat cu ADR – Sud-Muntenia, s-a realizat proiectul ”Centrul social pentru îngrijire bătrâni și persoane cu nevoi speciale”.

Număr beneficiari – 24 persoane

Extindere școală

Extindere Școala Gimnazială Saelele, proiect realizat în valoare de 700 000 lei, finanțare de la bugetul de stat și local. Extinderea cuprinde un număr de 4 săli de clasă, bibliotecă, cancelarie, grup sanitar

Cămin Cultural

Extindere si modernizare Cămin Cultural, proiect realizat din bugetul local.

Localul Căminului Cultural din comuna Saelele a fost construit în anul 1960 prin contribuția sătenilor și priceperea meșterilor constructori. Clădirea a fost restaurată și extinsă sala de spectacole, la inițiativa Consiliului Local și a Administrației Saelele, în anul 2008, în valoare de 100.000 lei.

Bibliotecă Comunală

Realizare biblioteca comunală, proiect realizat din bugetul local, în valoare de 20.000 lei, in anul 2008, la inițiativa Consiliului Local și a Administrației Saelele.

Canalizare și stație de epurare

Prin contractul de finanțare nr.208/N/11.04.2012- în valoare de 5.091.599,49 lei, semnat cu Ministerul Mediului, a fost realizat proiectul ”Canalizare și Stație de Epurare în comuna Saelele, județul Teleorman”;

Lungime rețea canalizare – 15 km;

Sala de Sport

Contract de finanțare nr. 144/20.10.2010 în valoare de 1.207.491,90 lei, semnat cu CNI, a fost realizat proiectul ”Sala de sport în comuna Saelele, sat Pleașov, județ Teleorman”;

Proiectul CESAR

Proiectul CESAR (2010-2016), ANCPI a desfășurat la nivelul comunei Saelele, județul Teleorman, înregistrarea sistematică a imobilelor de pe raza comunei.

Lucrarea a fost efectuată în mod gratuit, proiectul CESAR fiind finanțat prin intermediul Băncii Mondiale, executant fiind S.C”CARTOTOP” S.A. Craiova.

Masă caldă în școală

Prin Ordonanța de Urgență Nr.9 /2020 privind Programul – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolari și elevi, se acordă suma de 110.000 lei pentru masa caldă a elevilor din comuna Saelele.