HCL nr. 26 si nr. 27 din 16.07.2020

HCL nr. 26 privind achizitionarea de pubele pentru gunoi la gospodariile din comuna Saelele, judetul Teleorman

HCL nr. 27 privind stabilirea modalitatii de gestiune a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in comuna Saelele