Activități culturale

Din anul 2004 in comuna Saelele activeaza Ansamblul Folcloric « Brâuleţul ».

In cadrul Ansamblului se remarcă FANFARA, prezentă de altfel în viaţa localităţii la toate evenimentele care marchează ciclul vieţii. Formaţia de dansuri populare din cadrul Ansamblului are în repertoriu dansuri populare autentice, specifice localităţii Saelele, aşa cum au fost transmise din generaţie în generaţie.

Ansamblul impresionează prin autenticitatea şi vechimea costumelor populare purtate, dar şi prin ţinuta purtătorilor acestora, conştienţi fiind de valoarea lor. Apariţia membrilor ansamblului în cadrul paradelor portului popular, cu fanfara alături de alaiul vesel al dansatorilor, virtuozitatea interpretarii dansurilor specifice localităţii Saelele, vitalitatea acestora, face să tresalte de bucurie şi emoţie inimile întregii asistenţe.

Ansamblul ,,Brauletul’’ se impune atenţiei publicului prin spectacolele oferite în cadrul comunitaţii prin participarea la diferite evenimente folclorice la nivelul judeţului Teleorman, dar şi prin participarea la concursuri şi festivaluri de folclor naţionale şi internaţionale unde de fiecare data au obtinut premii si trofee.