Cămin Cultural

Extindere si modernizare Cămin Cultural, proiect realizat din bugetul local.

Localul Căminului Cultural din comuna Saelele a fost construit în anul 1960 prin contribuția sătenilor și priceperea meșterilor constructori. Clădirea a fost restaurată și extinsă sala de spectacole, la inițiativa Consiliului Local și a Administrației Saelele, în anul 2008, în valoare de 100.000 lei.